Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných služeb - nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež
a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

NZDM Prevence s Bonanzou - klub ve Vendolí pořádá letní koňské příměstské tábory, přijďte si s námi užít spousty legrace, her, práce s koňmi a další.

Ahoooj,

stále je možnost se přihlásit na letní příměstské tábory s Nízkoprahovým klubem Díra Svitavy. :) Více informací a přihlášky u pracovnic klubu. 

...

Přinášíme vám program na měsíc červen. 

1.6. Den dětí v klubu

5.6. Dílnička

15.6. Turnaj ve stolním fotbálku

22.6. Workshop: Bezpečnost o prázdninách

29.6. Výlet na rozhlednu s opékáním buřtů

Připomínáme, že se s námi můžete vidět v sobotu 23.6.

...
Máte spoustu možností. A v jednom případě Vás to nemusí stát ani korunu.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.
Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk