V úterý 6.12.2016 se prostorách nízkoprahového klubu Díra, v budově Základní školy Felberova, uskutečnila interaktivní beseda pro žáky 8. tříd ze zmiňované školy na téma návykové látky. Během dvou hodin plných aktivit jsme se dotkli spousty oblastí, které souvisejí s návykovými látkami. Mezi hlavní pravidlo platilo respektování názorů ostatních, protože beseda byla postavena na prezentaci názorů žáků na dané téma. Jednou z aktivit bylo například i zamyšlení nad vlastním strachem, který nám zablokuje sebevědomí a člověk může sklouznout k návykovým látkám. Abychom tomu zabránili v následující aktivitě, si žáci nacvičili umění říct ne. Na závěr si žáci vytvořili žebříček hodnot, který jim měl ukázat, o co by mohli přijít, kdyby se vydali na cestu závislosti. Z reakcí žáků byla beseda povedená a přínosná, čehož si vážíme a je to pro nás největší odměnou.

Poslední den v měsíci listopadu nás už tradičně navštívili žáci 1. a 2. stupně Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Moravská Třebová. 

Pro děti z prvního stupně jsme měli připravený program, který rozvíjel jejich sociální dovednosti, především komunikaci s kamarády a ochotu pomoci. Se staršími žáky jsme se věnovali prevenci záškoláctví. Oba programy jsme zakončili odlehčující a velmi oblíbenou hrou "čokoláda". Fotky z vydařeného dopoledne si můžete prohlédnout na našich facebookových stránkách.

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další!!!

Ahoj, přinášíme vám program na měsíc prosinec. Doufáme, že si každý vybere to své a přijdete nás v předvánočním čase navštívit.

Těší se na vás Anička a Jirka laughing

Přijďte si společně se svou rodinou, přáteli a sousedy užít předvánoční čas ve Vendolí.

V pátek 16. 12. v 17:30 budete moci před kostelem sv. Ondřeje ve Vendolí shlédnout za zpěvu koled malé představení živého Betlému dětí z NZDM Prevence s Bonanzou a poté od 18:00 se můžete těšit na vánoční koncert, tentokrát v podání Vendolbandu a žáků ZŠ Vendolí.

Těšíme se na Vás, a i když by Vaše cesta nesměřovala k nám, přejeme Vám alespoň krásně prožité Vánoce plné klidu a pohody.

Ahoj všichni, program na poslední měsíc roku 2016 neboli na prosinec je vytvořený, určitě si vyberete, tak se za námi stavte  

 

Těšíme se na Vás, Anet a Ivet

Sociální služby

V Bonanze poskytujeme dvě registrované sociální služby - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS).

Provozujeme 3 nízkoprahové kluby - ve Svitavách, v Moravské Třebové a ve Vendolí. Dohromady tak ročně vykonáme i přes 7.000 výkonů s našimi klienty, čímž dosahujeme asi 10.000 hodin přímé práce s klientem za rok.

Služby SAS poskytujeme ve třech regionech - Svitavsko, Moravskotřebovsko a Poličsko. Za rok pomáháme více než 30 rodinám, kterým dohromady poskytneme přes 1.600 výkonů, což je asi 2.100 hodin ročně přímé práce s klientem.

Jezdecký sport

Vedle sociálních služeb nabízíme i zapojení do jezdeckého klubu Bonanzy. Jsme členy České jezdecké federace a pravidelně se účastníme menších parkurových závodů, veřejných tréninků a hobby soutěží.

Naše stáj má kapacitu 10 koní a máme i vlastní kolbiště a velké výběhy.

Kulturní akce

Každoročně s Bonanzou pořádáme velké množství kulturních i sportovních akcí ve Vendolí a ve Svitavách. Již tradiční jsou naše hobby soutěže Hrátky s Bonanzou, podzimní vyjížďka Hubert, Příjezd Sv. Martina na bílém koni či Mikuláš a pojízdné peklo.

Každý rok také pořádáme ve Svitavách benefiční koncerty a pravidelné promítání dokumentů Jednoho světa v alternativním klubu Tyjátr.

Jsme tvořiví a akční lidé, takže neustále vymýšlíme a realizujeme nové akce pro veřejnost. Výtěžek z těchto akcí nám pak pomáhá pokračovat v naší činnosti s klienty.