Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných služeb - nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež
a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

Hledáme nového kolegu nebo novou kolegyni na pozici sociálního pracovníka pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Hledáme nového kolegu nebo novou kolegyni na pozici sociálního pracovníka pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

A je tu Nový rok a s ním Vám přinášíme akce na měsíc leden.Moc se těšíme na společná setkání a spolupráci s Vámi.

Program:

Úterý 2.1.2018 - Měsíční nálady
Čtvrtek 4.1.2018 - Měsíční nálady
Úterý 9.1.2018 - Pohybové hry
Čtvrtek

...
Máte spoustu možností. A v jednom případě Vás to nemusí stát ani korunu.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.
Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk