Aktuality

Studenti Masarykovy univerzity se učí od Svitav

Nejen akademické znalosti, ale také poznání skutečného světa sociální oblasti, jsou nezbytnou průpravou studentů sociální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně. Již poněkolikáté proto Bonanza Vendolí, z. ú. uspořádala jednodenní odbornou exkurzi po vybraných zařízeních na Svitavsku. Studenti tak měli možnost nahlédnout přímo do prostor, kde v budoucnu mohou najít své profesní uplatnění. Díky vstřícnosti všech zařízení získali náhled o tom, jak je důležité síťování služeb a jak komplexně musí sociální oblast fungovat. Poděkování proto patří PhDr. Erichu Stündlovi, koordinátorovi prevence kriminality MěÚ Svitavy, za prezentaci projektů Města Svitavy a dále všem průvodcům navštívených zařízení. Konkrétně se jedná o Krizové Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s, Seniorcentrum města Svitavy s.r.o., Středisko výchovné péče Svitavska ALFA, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč a Dům na půl cesty Květná, svitavský Nízkoprahový klub pro děti a mládež Díra a nízkoprahový klub Prevence s Bonanzou ve Vendolí. Studenti oceňovali nejen rozmanitost exkurze, ale především inspirativní a srdečný přístup k sociální práci, který se nesl atmosférou každého zařízení.

Žaneta Bušová, DiS.

 

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk