Aktuality

Jarní příměstské tábory s Bonanzou

O letošních jarních prázdninách uspořádala Bonanza Vendolí, z.ú. dva příměstské tábory pro děti. Oba tábory byly realizovány v rámci projektu „Příměstské tábory Bonanza“ registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou za podpory z Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím 2.výzvy MAS Svitava (Prorodinná opatření).

Pod vedením pracovnic z NZDM NK Díra Svitavy zažilo 10 dětí ve věku do 15 let tábor s názvem "Vzhůru za dobrodružstvím". První část týdne se nesla ve sportovním duchu, kdy děti navštívily plavecký bazén ve Svitavách, lezeckou stěnu v Poličce a zabruslily si na zimním stadionu v Moravské Třebové. Týden byl zakončen pohádkou ve Svitavském kině.

Ve čtvrtek navštívila děti minifarma z Borové u Poličky přímo v klubu Díra. V tento den přijely do Svitav i účastníci druhého příměstského tábora, který byl realizován v NZDM Prevence s Bonanzou ve Vendolí. I tohoto tábora se účastnilo celkem 10 dětí ve věku do 15 let. Program byl i zde nebitý. Děti navštívily kravín ve Vendolí, viděly ukázku agility, učily se jízdě na koni, z kreativních dílen si odnesly deník a podkovu, soutěžily na koních a na závěr uspořádaly táborák.

Stejně pestrý program plánujeme i na letní příměstské tábory, které opět proběhnou ve Vendolí i Svitavách. V NK Díra Svitavy se na vás budeme těšit v termínech od 9. do 13. července a od 6. do 10. srpna. Cena zůstává shodná s jarním příměstským táborem, tedy 900 Kč na celý týden. Přihlašování probíhá u pracovnic nízkoprahového klubu - na adrese Felberova 669/2, Svitavy, na telefonním čísle 733 598 577 nebo přes e-mail .

Na statku ve Vendolí budou letní příměstské tábory probíhat v termínech od 2. do 6. července a od 20. do 24. srpna 2018. Cena za celý týden je 1 000 Kč a přihlašování probíhá u pracovnic nízkoprahového zařízení na adrese Vendolí 18, Vendolí 569 14. Dále nás můžete kontaktovat na tel. č.: 733 598 578 a e-mailu: .

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk