Blog

Nízkoprahový klub Díra Svitavy

Díra do škol!

Nebo naopak, klub přijde do škol!

V rámci týdne nízkoprahových klubů (od 18. do 22. září) nás budete moct potkat o velké přestávce i ve vaší škole. Plán máme následující - pondělí – Základní škola Riegrova, středa – Základní škola T.G.Masaryka, čtvrtek – Základní škola Nám. Míru a pátek – Speciální základní škola. Budeme se těšit na setkání! Pracovnice NK Díra Aneta a Věra

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk