Blog

Prevence s Bonanzou

Činnost NZDM Prevence s Bonanzou za první čtvrtletí roku 2018

Začátek roku v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Prevence s Bonanzou se vydařil. V měsíci lednu jsme pro děti uspořádali novoroční procházku s koňmi ke krmelci. V tomto měsíci jsme také pro děti připravili prezentaci o drogách a návykových látkách. Dále jsme si užívali pohybových her, mezi něž patřily i hry v sedle na koni. Protože byl začátek roku, povídali jsme si o novoročních přáních a předsevzetích každého z nás.

V měsíci únoru se děti těšily z her jako např. „komunikační bingo“, povídali jsme si na téma: „Jak by měl vypadat můj vysněný kůň“. Závěrem měsíce jsme uspořádali vědomostní soutěž v poznávání zvířat a rostlin.

Měsíc březen, ačkoliv již předesílá jarní období, byl obdařen sněhovou nadílkou, která byla velmi štědrá. Díky tomu si děti mohly začátkem měsíce vyzkoušet skijoring (jízdu na lyžích, kdy lyžař je připoután tažným lanem ke koni), který byl fajn oživením zimy.

V období jarních prázdnin (12. – 16. 3. 2018) proběhl na statku jarní příměstský tábor pro děti. Tento tábor mohl být realizován díky projektu „Příměstské tábory Bonanza“ (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607) prioritní osa OPZ:2 Sociální začleňování a boj s chudobou za podpory z Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím 2. výzvy MAS Svitava (Prorodinná opatření).

Tábora se účastnilo celkem deset dětí ve věku do 15 let. Během celého týdne měly možnost seznámit se nejen s péčí o koně, ale i o ostatní zvířata, která ke statku neodmyslitelně patří. Program příměstského tábora byl pestrý. V pondělí jsme společně s dětmi hráli seznamovací hry a představili jsme jim prostředí statku. V úterý děti měly možnost shlédnout program agility a následně si i některé aktivity vyzkoušet. Ve středu jsme vyráběli podkovy a deníčky jako památku z tábora. Ve čtvrtek se konal výlet do Nízkoprahového klubu Díra ve Svitavách, kde si děti prohlédly mini ZOO. V pátek jsme navštívili kravín ve Vendolí. Protože tábor bez pořádného táborového ohně není tím pravým, uspořádali jsme na jeho závěr táborák spojený s opékáním špekáčků.

Závěrem týdne děti vyplňovaly dotazníky, ve kterých vyjádřily své nadšení a radost z pobytu na statku. Formou dotazníku se k táboru vyjádřili i rodiče, kteří byli spokojení především s dobrou organizací, náplní a průběhem tábora.

Další příměstské tábory proběhnou v létě v termínech od 2. do 6. července 2018 a od 20. do 24. srpna 2018. Více informací a přihlášky jsou k dispozici na www.osbonanza.cz/index.php/volny-cas/tabory. Případně nás kontaktujte na statku ve Vendolí 18 a nebo na telefonním čísle: 608 218 847 a emailu: .

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk