Tábory

Koňské tábory

Pobytové a putovní koňské tábory na statku ve Vendolí.

Příměstské tábory

Prázdninové příměstské tábory v nízkoprahovém klubu ve Svitavách
nebo v Moravské Třebové.

NZDM Prevence s Bonanzou
Koňské tábory

Pobytové tábory probíhají po celou dobu na našem statku ve Vendolí a jsou většinou tématicky laděné. Během tábora se děti (do 15 let) mohou těšit na spoustu her, výletů, soutěží a samozřejmě na každodenní ježdění na koních. Tábory nevyžadují žádnou úroveň zkušeností s jízdou na koni, mohou se účastnit i děti, které na koni nikdy neseděly a chtějí se to naučit. S dětmi, které již mají pokročilé jezdecké schopnosti, pak jejich zkušenosti prohlubujeme pomocí jezdeckých lekcí, které vedou zkušení lektoři. Každý pobytový tábor probíhá 6 dní (od pondělí 11:30 do soboty 10:00). Zpravidla probíhají ročně dva turnusy pobytových táborů pro veřejnost.
Cena: 3 000,- Kč
Pobytový tábor pro děti do 15 let z OSPOD probíhá stejným způsobem jako pro veřejnost, ale je primárně určen pro děti evidované u orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tábor probíhá 5 dní (od pondělí 11:30 do pátku 15:00) a přihlášení probíhá primárně ve spolupráci s místním orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Zpravidla probíhá ročně jeden turnus pobytového tábora pro děti z OSPOD.
Cena: 3 000,- Kč
Putovní tábor je určen výhradně děti a mládež, kteří mají pokročilé zkušenosti s jízdou na koni. Tábor má délku 6 dní (od pondělí 11:30 do soboty 10:00) a většinou spočívá v putování na koních po zajímavých místech v okolí. Účastníci jsou během putování ubytováni v prostorách partnerských organizací. Putovní tábory nabízíme zpravidla dva ročně - pro děti do 15 let a pro mládež nad 15 let.
Cena: 3 500,- Kč
Termíny letních koňských táborů v roce 2018

Letní pobytový tábor pro děti z OSPOD

Tábor je primárně určen pro děti na doporučení OSPOD.

9. - 22. července 2018

6. - 11. srpna 2018

Putovní tábor pro děti

Tábor je určen pro děti, které již mají pokročilé zkušenosti s jízdou na koni.

Letní pobytový tábor pro veřejnost

Tábor je určen pro děti z široké veřejnosti.

13. - 18. srpna 2018

Příměstské tábory

Bonanza pořádá i příměstské tábory (nepobytové) ve všech svých klubech. Děti během táborů využívají aktivně svůj volný čas s našimi zaměstnanci a každý večer se pak vrací zpět do svých domovů. Obsahem táborů jsou výlety, hry, sportovní a vzdělávací aktivity.

U některých táborů je možné i přihlášení pouze na určité dny.

Přihlašování na příměstské tábory probíhá výhradně přes zaměstnance klubů, kteří Vám rádi předají přihlášku a další nutné informace. Termíny a aktuality k příměstským táborům jsou uvedeny níže.
Termíny příměstských táborů v roce 2018

NK Díra Svitavy

Jarní příměstský tábor ve Svitavách. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo
v klubu NK Díra ve Svitavách.

12. - 16. března 2018

12. - 16. března 2018

Prevence s Bonanzou (statek)

Jarní příměstský tábor ve Vendolí. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo v klubu na statku ve Vendolí.

Prevence s Bonanzou (statek)

Letní příměstský tábor ve Vendolí. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo v klubu na statku ve Vendolí.

2. - 6. července 2018

9. - 13. července 2018

NK Díra Svitavy

Letní příměstský tábor ve Svitavách. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo
v klubu NK Díra ve Svitavách.

NK Díra Moravská Třebová

Letní příměstský tábor v Moravské Třebové. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo
v klubu NK Díra v Moravské Třebové.

30. července - 3. srpna 2018

6. - 10. srpna 2018

NK Díra Svitavy

Letní příměstský tábor ve Svitavách. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo
v klubu NK Díra ve Svitavách.

Prevence s Bonanzou (statek)

Letní příměstský tábor ve Vendolí. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo v klubu na statku ve Vendolí.

20. - 24. srpna 2018

Právě spouštíme přihlašování na jarní příměstský tábor s nízkoprahovým klubem Díra "Cesta za dobrodružstvím". Během této cesty se z nás stanou dobrodruzi ve vodě i na ledě, otestujeme si lezecké

...

Opět po roce, vyplň svůj volný čas s námi na našem příměstském táboře. Troufáme si říct, že s námi bude velká legrace a navštívíš s námi zajímavá místa v našem okrese. Proto neváhej a přihlaš se.

...

Zahájeno přihlašování na příměstský tábor o jarních prázdninách.

 

Těší se na Vás,

Aneta a Iveta

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk