irop_cz_ro_b_c-rgb.png

Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných  sociálních služeb:
nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme dva nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

NZDM NK Díra se v rámci aktivit zaměří na tanec a hudbu. Klienti projevili zájem o nacvičování různých tanečních stylů. Nebudou chybět ani oblíbené debaty na daná témata a sportovní turnaje. V dílničkách budeme vyrábět podzimní koláž a různé výrobky na vánoční Jarmark. V harmonogramu aktivit v

...
Dne 22. 9. 2023 proběhlo v NZDM Prevence s Bonanzou školení lektorů programu K sobě blíž. Tento program podporuje primární i sekundární prevenci sociální oblasti v okolí Svitav, Moravské Třebové a Poličky. Lektoři se
...

Bez udidla k zodpovědnosti - intervenční programy pro ohrožené děti a rodiny v regionu Svitavska, reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_017/0000230

 

Program „Učení je fajn“ (dále jen UJF), dříve známý pod názvem Mentorská asistence, se k nám se začátkem nového školního roku opět vrací.

...

Skupinová hiporehabilitace pro klienty s Post-COVID syndromem

Pro osoby s Post-COVID syndromem a pro osoby ohrožené syndromem vyhoření (zdravotníky a pečovatele v sociálních službách, rodiče a neformální pečovatele, pedagogy) poskytujeme speciální programy připravené na základě metodiky vytvořené multidistiplinárním týmem České hiporehabilitační společnosti.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Bonanza Vendolí, z.ú. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320 „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“.
mapa_kraj.png

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí a ve Svitavách.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.
Máte k dispozici několik možností. Buď formou zaslání finanční částky prostřednictvím brány Darujspravne.cz, nebo nakupováním přes službu Givt.cz - při nákupu nezaplatíte ani o korunu navíc, ale Bonanza i tak dostane určité procento z výsledné částky.

Bonanza je členem
České hiporehabilitační společnosti

Image
csnlenfrdeplruuk