Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných  sociálních služeb:
nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

Vážení čtenáři, uživatelé našich služeb, příznivci a přátelé,

koncem roku 2008 byla zahájena činnost Nízkoprahového klubu Díra. Od zřízení klubu uběhlo, už 10 let a touto cestou Vás srdečně zveme na 10 výročí NK Díra Svitavy, které se uskuteční 31.1.2019. Výročí klubu proběhne současně

...

Jarní příměstský tábor s NK Díra Moravská Třebová
Již se můžete přihlašovat na Příměstský tábor, který pořádáme o jarních prázdninách, tedy v termínu od 4. února do 8. února. Přihlášky a bližší informace: NK Díra, Komenského 46,

...

Právě pro Vás spouštíme přihlašování na letní koňské tábory s Bonanzou!

Přihlášky můžete podávat:

  • elektronicky - sekce volný čas/pobytové tábory na této webové stránce
  • poštou - na adresu Kancelář Bonanzy, Milady Horákové 373/10 Svitavy 568 02 - formulář ke
...
Máte spoustu možností. A v jednom případě Vás to nemusí stát ani korunu.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.
Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk