Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných  sociálních služeb:
nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

Inovace výuky sociální patologie a prevence se zaměřením na téma agresivního chování a šikany u vysokoškolských

...

V pondělí 15. 4. 2019 se Mentorská asistence společně s NK Díra zúčastnila tradiční události města Svitavy – „Velikonoce ve Svitavách“. Oproti loňskému roku probíhala akce v místním Muzeu, kde bylo pro nás i účastníky připraveno pěkné zázemí. Návštěvníky této akce byly hlavně rodiny s dětmi,

...

Také Bonanza Vendolí, z.ú. se zapojila do celorepublikového projektu Ukliďme Česko. Kolegové ze všech třech našich nízkoprahových klubů se s uživateli služby sešli v sobotu 6. dubna a společně odvedli velký kus práce.

Nízkoprahový Klub Prevence s Bonanzou se při úklidu zaměřil na okolí

...
Máte spoustu možností. A v jednom případě Vás to nemusí stát ani korunu.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk