Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných  sociálních služeb:
nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

 Spouštíme přihlašování na jarní příměstské tábory s Bonanzou! 

Ty proběhnou o jarních prázdninách (4. - 8. února 2019). Místa konání zůstávají

...

Ahoj všichni,

v období jarních prázdnin bude Nízkoprahový klub Díra opět pořádat příměstský tábor v termínu od 4.2. - 8.2. 2019. Tábor je určen pro děti do 15 let. Cena týdenního příměstského táboru činí 1 100 Kč. V ceně jsou zahrnuty obědy pro děti, odborný dozor, jízdné a vstupné.

...

Blíží se nám další rok a s ním i brzké jarní prázdniny dětí, které mohou strávit u nás na statku na jarním příměstském táboře.
Informace najdete na plakátě.

Těšíme se na příjemně strávené jarní prázdniny s dětmi.

Máte spoustu možností. A v jednom případě Vás to nemusí stát ani korunu.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.
Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk