Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných  sociálních služeb:
nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

Prázdniny utekly jako voda a začaly nové školní povinnosti. I u nás tomu nebylo jinak. Jako každý rok, tak i letos zahájila Mentorské asistence své první krůčky u náboru mentorů (studentů) ze středních škol ve Svitavách (GYSY, OA, SZŠ), kteří jsou klíčovým subjektem této sociálně aktivizační

...

Během července a srpna 2019 byl na statku Bonanzy Vendolí, z.ú. realizován projekt „Vybavení klubovny a sedlovny pro volnočasové aktivity dětí a mládeže“, jehož realizátorem je nezisková organizace Bonanza Vendolí, z.ú., za podpory Místní akční skupiny (MAS) Svitava, z.s.

Realizace

...

V pátek 8. listopadu 2019 navštíví obec Vendolí svatý Martin na svém bílém koni. Společně se za ním vydá lampionový průvod v 17:00 od ZŠ Vendolí, aby jej mohl přivítat v 17:30 na fotbalovém hřišti. Zde se při hrané scénce o životě sv. Martina představí děti z NZDM Prevence s Bonanzou. Martina

...
Máte k dispozici několik možností. Buď formou zaslání finanční částky prostřednictvím brány Darujspravne.cz, nebo nakupováním přes službu Givt.cz - při nákupu nezaplatíte ani o korunu navíc, ale Bonanza i tak dostane určité procento z výsledné částky.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk