Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných  sociálních služeb:
nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Aktuality z Bonanzy
Naše články

V tuto chvíli pro vás spouštíme přihlašování na letní pobytové tábory s Bonanzou!

Přihlášky můžete podávat:

  • elektronicky - na této webové stránce - sekce Volný čas/Pobytové tábory
  • poštou - na adresu Kancelář Bonanzy, Milady
...

Právě probíhá přihlašování na jarní příměstské tábory s Bonanzou, které proběhnou o jarních prázdninách (10. - 14. února 2020). Místa konání jsou ve všech našich provozovnách pro děti a mládež - NK Díra Svitavy, NK Díra Moravská Třebová a NZDM Prevence s Bonanzou ve Vendolí. Děti se mohou těšit

...

Hurá!

Na konci listopadu 2019 pořídila nezisková organizace Bonanza Vendolí, z. ú. nový devítimístný automobil pro efektivnější práci při poskytování terénních sociálních služeb. Tento automobil byl zakoupen namísto ojeté dodávky, která již neodpovídala potřebám organizace. Největší

...
Máte k dispozici několik možností. Buď formou zaslání finanční částky prostřednictvím brány Darujspravne.cz, nebo nakupováním přes službu Givt.cz - při nákupu nezaplatíte ani o korunu navíc, ale Bonanza i tak dostane určité procento z výsledné částky.

Co nabízíme?
Naše služby a činnosti

Pomáháme v Pardubickém kraji

V celém svitavském okrese poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Nízkoprahové kluby provozujeme ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.
Pro některé naše programy svážíme děti ze Svitav, z Poličky a z Moravské Třebové.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk