Bez udidla k zodpovědnosti - intervenční programy pro ohrožené děti a rodiny v regionu Svitavska

Image

Bez udidla k zodpovědnosti - intervenční programy pro ohrožené děti a rodiny v regionu Svitavska

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_017/0000230
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program:
Zaměstnanost plus
Datum zahájení realizace projektu:
1. 4. 2023
Datum ukončení realizace projektu:
31. 3. 2026
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU.
Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj systému práce s dětmi a rodinami ve smyslu zapojení komunity. Řešení sociálně nepříznivé situace klientů tedy nebude založené na kontrolním tlaku na klienta ze strany sociálních pracovníků, ale bude založeno na podpoře klienta k uvědomění si problému, na podpoře jeho zodpovědnosti za sebe samého a za svoji rodinu, za své rozhodování o cestách vedoucích k řešení problému, a to za pomoci a podpory komunity. Pracovník bude po celou dobu klienta cíleně motivovat, podporovat a bude se snažit o jeho aktivizaci. K tomu bude využívat zejména komunitní prostředí. Pracovník bude motivovat klienta k účasti na hledání zdrojů pro řešení své nepříznivé sociální situace (např. kdo z jeho okolí, rodiny nebo komunity mu může pomoci a jak) a bude ho podporovat v jeho využívání.
Projekt Bez udidla k zodpovědnosti se zaměřuje na multidisciplinární spolupráci komunitního charakteru s propojením na programy pro rizikové děti a rodiny, které směřují k posilování a rozvoji sociálních dovedností přerůstajících v kompetence, změny postojů, ale též i na posílení vazeb a vztahů v celých rodinách. Programy budou koncipovány tak, aby naplňovaly individuální potřeby jednotlivých aktérů a vzájemně se propojují. Součástí projektu bude též vzdělávání a podpora pracovníků.
csnlenfrdeplruuk