Prevence s Bonanzou

Nízkoprahový klub Prevence s Bonanzou je nejstarším nízkoprahovým zařízením Bonanzy. Od ostatních nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se liší tím, že svou činnost provozuje na starém zemědělském statku a pro své činnosti využívá i koně.

Své poslání staví NK Prevence s Bonanzou na podpoře přirozených vztahů a vrstevnické spolupráci, která probíhá denně při společných pracích kolem koní. Děti jsou vedeny k vzájemnému pomáhání, respektu a důvěře.

Klub kromě koní poskytuje i další činnosti, které jsou typické pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Naši zaměstnanci jsou denně připraveni pomoci dětem s jejich problémy, starostmi a překážkami, které jsou typické pro jejich vývojové stadium dospívání. Dětem mohou pomáhat i s jejich školními povinnostmi, nebo základními úkony ve vztahu k jiným institucím. Vedle toho klub pořádá i letní tábory a mnoho tradičních akcí pro veřejnost.

Datum publikování

16. prosinec 2016

Služba nebo činnost

Prevence s Bonanzou

Cílová skupina

Děti a mládež
Prevence s Bonanzou
csnlenfrdeplruuk