Image

Projekt Příměstské tábory Bonanza, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607 je spolufinancován Evropskou unií.

Příměstské tábory

IMG_0254a.jpg
Bonanza pořádá i příměstské tábory (nepobytové) ve všech svých klubech. Děti během táborů využívají aktivně svůj volný čas s našimi zaměstnanci a každý večer se pak vrací zpět do svých domovů. Obsahem táborů jsou výlety, hry, sportovní a vzdělávací aktivity.

U některých táborů je možné i přihlášení pouze na určité dny.

Přihlašování na příměstské tábory probíhá výhradně přes zaměstnance klubů, kteří Vám rádi předají přihlášku a další nutné informace. Termíny a aktuality k příměstským táborům jsou uvedeny níže.
Název projektu: "Příměstské tábory Bonanza"
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607
Specifické cíle: Prioritní osa: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Finanční podpora: Evropská unie, Operační program Zaměstnanost, prostřednictvím 2. výzvy MAS Svitava (Prorodinná opatření)
Klíčová aktivita 1 - Příměstské tábory s Dírou
Klíčová aktivita 2 - Příměstské tábory na statku ve Vendolí
Zahájení projektu 1. 1. 2018, předpokládané datum ukončení projektu 31. 12. 2020.

Projekt zajišťuje služby péče o děti v době školních prázdnin ve dvou našich střediscích tak, aby zákonní zástupci měli pro děti v době školních prázdnin zajištěnou bezpečnou péči.
Cílovou skupinou jsou zákonní zástupci pečující o děti ve věku do 15 let, kteří pracují, hledají si zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání rekvalifikace.

Cílem projektu je zabezpečit organizovanou a bezpečnou péči o děti, jejichž zákonní zástupci chodí do zaměstnání, hledají si práci nebo jsou frekventanty rekvalifikačních kurzů. A to formou dvou pětidenních příměstských táborů v období jarních prázdnin a čtyř pětidenních příměstských táborů v období letních prázdnin.

Záměrem projektu je podpořit 50 osob.
Termíny příměstských táborů v roce 2024

11. - 15. března 2024

Prevence s Bonanzou (statek)

Letní příměstský tábor ve Vendolí. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo v klubu na statku ve Vendolí.

11. - 15. března 2024

15. - 19. července 2024

Prevence s Bonanzou (statek)

Letní příměstský tábor ve Vendolí. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo v klubu na statku ve Vendolí.

22. - 26. července 2024

Nízkoprahový klub Díra

Letní příměstský tábor ve Svitavách. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo v klubu.

22. - 26. července 2024

12. - 16. srpna 2024

Prevence s Bonanzou (statek)

Letní příměstský tábor ve Vendolí. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo v klubu na statku ve Vendolí.

12. - 16. srpna 2024

Nízkoprahový klub Díra

Letní příměstský tábor ve Svitavách. Přihlašování probíhá u zaměstnanců přímo v klubu.

12. - 16. srpna 2024

Po vydařeném jarním příměstském táboře spouštíme přihlašování na letní příměstské tábory. Tábory proběhnou v termínech 9. - 13. července a 6. - 10. srpna. Cena tábora je stanovena 900 Kč. Tábor

...

Právě spouštíme přihlašování na jarní příměstský tábor s nízkoprahovým klubem Díra "Cesta za dobrodružstvím". Během této cesty se z nás stanou dobrodruzi ve vodě i na ledě, otestujeme si lezecké

...

Opět po roce, vyplň svůj volný čas s námi na našem příměstském táboře. Troufáme si říct, že s námi bude velká legrace a navštívíš s námi zajímavá místa v našem okrese. Proto neváhej a přihlaš se.

...
csnlenfrdeplruuk