Aktuality

Interaktivní tabule

Program Mentorská asistence podpořil svou činnost zakoupením nového vybavení. Děti, které se v rámci této sociální služby pravidelně schází se svými mentory, mají od nového roku možnost pracovat s interaktivní tabulí.

Jelikož jsou v programu zapojeni žáci 1.–7. tříd základních škol, kteří jsou v současnosti odkázáni na online výuku, je interaktivní tabule efektivním způsobem, jak jim učivo smysluplně předat, a tak jim pomoci nejen ve ztížené situaci.

Pomocí interaktivní tabule mohou žáci procvičovat nespočet předmětů, např. český jazyk, matematiku, anglický jazyk, vlastivědu či hudební výchovu. Učebnice jsou sestaveny tak, aby získané vědomosti propojovaly, a tím rozšířily obzor dítěte. Díky zábavné a nevšední formě procvičování učiva si k předmětům najdou cestu i žáci s negativním vztahem ke škole. Lze tedy konstatovat, že využití interaktivní tabule napomáhá ke zlepšení školního prospěchu dítěte.

V neposlední řadě dodá tento prostředek výuky nové zkušenosti mentorům, kteří budou na základě vlastností svého svěřence volit vhodná cvičení, což povede ke zlepšení vzájemné spolupráce.

 

Mgr. Zdenka Karafiátová

csnlenfrdeplruuk