Blog

Drž se na uzdě

Poslední program letošního roku

Začátkem prosince proběhl poslední blok dalšího programu, který začínal v říjnu.

Do podzimního VSD a LPPJ bylo zapojeno deset dětí z projektu Moravské Třebové. Převážně byly na programu tedy děti z moravskotřebovska. Programu se zúčastnily také dvě děti z Poličky a jeden chlapec domluvený přes OSPOD v Litomyšli.

Některé děti se už znaly z Nízkoprahového klubu Díra v Moravské Třebové a od vidění ze školy. Ostatní děti se do kolektivu dobře zařadily.

Vybrána byla skupina dětí od 10 do 15 let. Děti byly tedy převážně staršího školního věku. Zavedli jsme taková pravidla, aby starší pomáhaly mladším. Chtěli jsme, aby se všechny děti na programu cítily dobře. To se ukázalo jako velmi prospěšné. Děti dokázaly velmi dobře spolupracovat jak mezi sebou, tak i s lektory. Byly aktivní a komunikativní při probíraných tématech. O některá projevovaly velký zájem. Hodně o nich diskutovaly. Dá se předpokládat, že si z nich odnesly hodně přínosných poznatků. 

Fotografie z programu si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.

csnlenfrdeplruuk