Blog

Drž se na uzdě

Ukončení běhu Jaro 2014

V sobotu 5. dubna proběhl poslední z 10 bloků jarního běhu výcviku sociálních dovedností. Běhu se zúčastnilo 11 dětí z regionů Svitavsko, Poličsko a Moravskotřebovsko, tentokrát byla vytvořena skupina ve věkové kategorii 12 - 15 let. Průběhem celého výcviku je provázelo téma objevitelů - děti tedy objevovaly nejen nové znalosti a dovednosti, ale zároveň často objevovaly své vlastnosti, názory a hodnoty, které jsou pro ně v životě důležité.

Fotogalerie z uplynulého běhu lze nalézt v sekci Drž se na uzdě -> Fotogalerie.

Běh Jaro 2014 se zároveň nesl v duchu vyzkoušení nového způsobu financování z MPSV prostřednictvím minitendrů. Orgány sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) tak prostřednictvím veřejných zakázek poptávají služby pro své klienty u poskytovatelů sociálních služeb. Ačkoliv je systém dobře propracovaný, ukázalo se během realizace mnoho rizik, která s sebou nese. Pracovníci Bonanzy se tedy i nadále budou podílet na diskusi nad vynořenými tématy, aby se daná rizika dala eliminovat či alespoň bylo možné zmírnit jejich negativní dopad.

csnlenfrdeplruuk