Blog

Mentorská asistence

Listopadové Podpůrné skupiny

Každoroční setkání pracovníků Mentorské asistence společně s mentory v rámci Podpůrných skupin.

Podpůrné skupiny probíhají v duchu supervizních setkání, které jsou většinou zaměřené na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Pracovníci MA reagují na individuální potřeby mentorů při práci s jejich svěřenci a poskytují tak mentorům feedback ve formě cenných rad, metod a postupů jejich práce.

 

První Podpůrné skupiny (PS) se konaly 19., 20. a 21. 11. 2019. 

V rámci první rozehřívací aktivity "Smajlíci" bylo nahlédnuto do "zákulisí" mentoringu. Z této aktivity konkrétněji vyplynulo, jaký postoj zaujímají mentoři k programu jako takovému. Na základě skupinové práce, osobních zkušeností mentorů a vzájemné diskuze byla poté rozebírána mentorská setkání z organizačního a metodického hlediska (jak vypadá ideální hodina, jak vypadá špatná hodina, jaká je moje realita, co mohu udělat proto, abych se nacházel/a tam, kde chci být - konkrétní postupy a metody práce a řešení modelových situací). Na to navazovaly aktivity "Barevné bubliny" a "Létající balón", kde mentoři z 12 vlastností skládali svoji osobnost, osobnost ideálního mentora a vybírali TOP vlastnost, která je pro ně při práci s menteem nejvíce důležitá. Nakonec byl dán prostor pro individuální potřeby (problémy) mentorů s mentee, a to formou anonymních lístečků a následným vhozením těchto problému do "Schránky důvěry".

 

csnlenfrdeplruuk