Blog

Mentorská asistence

Mentorská asistence opět v plném proudu

Prázdniny utekly jako voda a začaly nové školní povinnosti. I u nás tomu nebylo jinak. Jako každý rok, tak i letos zahájila Mentorské asistence své první krůčky u náboru mentorů (studentů) ze středních škol ve Svitavách (GYSY, OA, SZŠ), kteří jsou klíčovým subjektem této sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Nábor mentorů probíhal na začátku září, a to opět ve spolupráci koordinátora prevence kriminality, pana PhDr. Ericha Stündla. 

Studenti, kteří se přihlásili na pozici mentora, se během školního roku budou starat o svého mladšího svěřence (žáka z 2. - 7. třídy), budou mu oporou, rádcem, kamarádem a vzorem, budou ho podporovat a motivovat v oblasti školní přípravy a budou se snažit rozvinout jeho potenciál a schopnosti pro jeho život. 

Tento rok nám svoji přihlášku do programu odevzdalo okolo 50 studentů - mentorů, kteří chtějí svůj volný čas smysluplně využít a věnovat ho dětem, které to potřebují.  A za to jim patří velké DÍK!!!

csnlenfrdeplruuk