Blog

Mentorská asistence

Podpůrné skupiny pro mentory

Dne 5. 3. a 7. 3. 2024 se za podpory koordinátora prevence města Svitavy PhDr. Ericha Stündla uskutečnily Podpůrné skupiny (PS) pro mentory - obsahem PS byly aktivity na zamyšlení se mentorů nad svými svěřenci z pozitivního hlediska a práce s kladnými stránkami jejich osobnosti.

  1. Na začátku proběhla aktivita na rozehřátí ("Výměna míst"), aby se mentoři více aktivizovali a naladili tak na další aktivity, které je čekaly.
  2. Dále proběhla aktivita "Kruh vztahů" (grafické vyjádření toho, s kým je člověk v kontaktu a jak blízké vztahy jsou - čím kratší vzdálenost mezi lidmi na papíře, tím těsnější je vztah). Mentoři kreslili svůj kruh vztahů podle instrukcí pracovnice UJF (kruhy byly zaměřené na rodinu, přátelé, známé a odborníky). 
  3. Třetí aktivitou byl "Profil na jednu stránku" - každému mentorovi se dal předem připravený list papíru, na kterém byly tři sloupce (KLADY MENTEEHO, CO JE PRO MENTEEHO DŮLEŽITÉ, POMŮŽEME MENTEEMU, KDYŽ..). Pracovnice UJF pokládala mentorům jednotlivé otázky, mentoři zapisovali dané odpovědi do daných sloupců na papír (profil svého menteeho).
  4. Nakonec mentoři hodnotili svoje setkávání s menteem prostřednictvím "Karet emocí" - každý mentor si vybral kartičku s emocí, kterou prožívá nejčastěji na programu UJF. Poté probíhala diskuze.

Mentoři reagovali s velkým zájmem, pochopením a odpovědností. Byli si do značné míry vědomi své role ve vztazích s menteem. Ve druhé skupině projevovali mentoři velmi silné emoce. Mentoři dovedli velmi dobře vystihnout silné stránky menteeho a ocenit je.

Děkujeme všem přítomným mentorům za účast a spolupráci v rámci PS a přejeme jim hodně krásných momentů a zážitků s jejich dětmi v rámci programu UJF.

Podpořeno z projektu Bez udidla k zodpovědnosti – intervenční programy pro ohrožené děti a rodiny v regionu Svitavska, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0000230

csnlenfrdeplruuk