Blog

Nízkoprahový klub Díra Svitavy

Beseda na téma návykové látky

V úterý 6.12.2016 se prostorách nízkoprahového klubu Díra, v budově Základní školy Felberova, uskutečnila interaktivní beseda pro žáky 8. tříd ze zmiňované školy na téma návykové látky. Během dvou hodin plných aktivit jsme se dotkli spousty oblastí, které souvisejí s návykovými látkami. Mezi hlavní pravidlo platilo respektování názorů ostatních, protože beseda byla postavena na prezentaci názorů žáků na dané téma. Jednou z aktivit bylo například i zamyšlení nad vlastním strachem, který nám zablokuje sebevědomí a člověk může sklouznout k návykovým látkám. Abychom tomu zabránili v následující aktivitě, si žáci nacvičili umění říct ne. Na závěr si žáci vytvořili žebříček hodnot, který jim měl ukázat, o co by mohli přijít, kdyby se vydali na cestu závislosti. Z reakcí žáků byla beseda povedená a přínosná, čehož si vážíme a je to pro nás největší odměnou.

csnlenfrdeplruuk