Blog

Nízkoprahový klub Díra Svitavy

Harmonogram aktivit na měsíc březen

Na přípravě aktivit, které se budou realizovat v rámci NZDM NK Díra na měsíc březen, se opět podíleli i klienti. Vybrali jsme aktivity především zábavného charakteru. Budeme hrát hry "Hádej, kdo jsem?", slovní fotbálek a nebude chybět ani diskotéka. Dále připravujeme sportovní turnaje, vědomostní soutěže, něco dobrého si opět upečeme. V kreativních dílničkách si vyrobíme lapače snů a růže z krepového papíru. Ani v měsíci březnu nebudou chybět debaty na daná témata. Budeme diskutovat na aktuální témata sebepoškozování, čím chci být a disharmonie v rodině. Měsíc zakončíme klienty oblíbenou aktivitou "Zhodnocení měsíce". Harmonogram aktivit je připraven tak, aby každý měl možnost výběru.

 1.3. Dílničky (výroba lapače snů)
 3.3. Debata na dané téma (Sebepoškozování)
 6.3. Dílničky (výroba z krepového papíru)
 8.3. Soutěžní hry
10.3. Sportovní turnaj
13.3. Úklid na klubu
16.3. Debata na dané téma ( Čím chci být?)
20.3. Pečeme záviny
22.3. Slovní fotbálek
24.3. Diskotéka
27.3. Debata (Disharmonie v rodině)
29.3. Hra - Hádej kdo jsem?
31.3. Zhodnocení měsíce
Těší se na vás tým NZDM NK Díra
csnlenfrdeplruuk