Blog

Nízkoprahový klub Díra Svitavy

Jarní příměstský tábor

V období jarních prázdnin, které letos v Pardubickém kraji a tedy i ve Svitavách vyšly na poslední termín, jsme uspořádali pro 10 dětí ve věku do 15 let. Tábor byl realizován v rámci projektu „Příměstské tábory Bonanza“ registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou za podpory z Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím 2.výzvy MAS Svitava (Prorodinná opatření). Během tábora s názvem "Vzhůru za dobrodružstvím" se z nás stali plavci na svitavském bazénu, lezci na lezecké stěně v Poličce a bruslaři na zimních stadionu v Moravské Třebové. Druhá část týdne již byla klidnější, protože nás navštívila minifarma z Borové u Poličky a tábor jsme zakončili pohádkou ve Svitavském kině. 

Stejně nabitý program plánujeme i na letní příměstské tábory, které proběhnou v termínech od 9. do 13. července a od 6. do 10. srpna. Cena zůstává shodná s jarním příměstským táborem, tedy 900 Kč na celý týden. Přihlašování probíhá u pracovnic nízkoprahového klubu - na adrese Felberova 669/2, Svitavy, na telefonním čísle 733 598 577 nebo přes e-mail diry-sy@osbonanza.cz.

csnlenfrdeplruuk