Zelená energie pro sociální služby Bonanzy Vendolí, z. ú.

Zelená energie pro sociální služby Bonanzy Vendolí, z. ú.

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU.
Projekt "Zelená energie pro sociální služby Bonanzy Vendolí, z.ú." primárně reaguje na přizpůsobení sociálních služeb SAS a NZDM v souvislosti s pandemií COVID-19. Pandemie mj. ukázala na nedostatečnou sociální infrastrukturu - nízkou materiálně-technickou vybavenost organizace a ovlivnila služby organizace - navýšil se počet uživatelů, řeší se hlubší problémy CS, zvýšily se provozní náklady apod. Bonanza Vendolí, z. ú., díky těmto skutečnostem vnímá nezbytnost pořízení nových vozidel.
Projekt si kladl za cíl dovybavit a zkvalitnit sociální služby SAS a NZDM, aby zaměstnanci mohli lépe vykovávat tyto služby. Pro uživatele služeb to znamená výrazné zvýšení bezpečí při poskytování služby, zvýšení kvality poskytování, obslužnosti předmětných sociálních služeb a zvýšení personální flexibility.
V rámci hlavní aktivity projektu byl pořízen 1 ks vozidla na alternativní paliva a 1 ks nízkoemisního vozidla. Je tak zajištěna lepší dostupnost a kvalita poskytovaných služeb Bonanzy Vendolí, z.ú.
csnlenfrdeplruuk