Změna je nutná

Image

Změna je nutná

Registrační číslo projektu:
CZ.03.03.01/00/22_021/0001424
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program:
Zaměstnanost plus
Datum zahájení realizace projektu:
1. 5. 2023
Datum ukončení realizace projektu:
31. 5. 2023
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU.
Současná společnost je významně zaměřena na výkon. Tento přístup u našich klientů mnohdy způsobuje pocity selhávání a nedostatečnosti. Klienti přicházející do našich služeb jsou často bez motivace ke změně, v opozici, pod tlakem. Jejich okolí od nich žádá, aby se nějak chovali a jednali, ale málokdo se zajímá o jejich potřeby a příčiny problému. Tím se klienti stávají zacyklení, izolovaní, a mají velmi malou motivaci ke změně (často založenou pouze na vyhovění tlaku zvenku).

Chceme, aby naše práce měla smysl a rodiny s dětmi efektivněji posouvala ke schopnosti být samostatnými a schopnými řešit problémy vlastními silami. Vnímáme, že současný přístup a námi známé a zavedené postupy sociální práce nejsou schopny odhalit individuální potřeby klientů. Problematiku přístupu ke klientům vnímají i další aktéři multidisciplinárních týmů, se kterými Bonanza spolupracuje. Často vnímají potřebu změny, ale nedokáží posoudit, zda by byly změny přínosné či nikoliv, upínají se ke konzervativním postupům a metodám práce.
Projekt Změna je nutná se zaměřuje na hledání a testování nových postupů a metod sociální práce a na podporu v přístupu sociálních pracovníků v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi při změně zaměření sociální práce na potřeby rodin s dětmi.
csnlenfrdeplruuk