Aktuality

Jarní příměstské tábory 2019

 Spouštíme přihlašování na jarní příměstské tábory s Bonanzou! 

Ty proběhnou o jarních prázdninách (4. - 8. února 2019). Místa konání zůstávají stejná jako v minulém roce -  NK Díra Svitavy a NZDM Prevence s Bonanzou ve Vendolí. Děti se mohou těšit nejen na chvíle strávené v sedle, ale i spousty her, výletů do okolních měst a nevšedních zážitků.  

Na vaše přihlášky se těší pracovníci klubů, které můžete kontaktovat zde:  

NK Díra Svitavy  , 733 598 577 

NZDM Prevence s Bonanzou Vendolí 18  , 733 598 578 

 

Tábory jsou realizovány v rámci projektu „Příměstské tábory Bonanza“ registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, prostřednictvím 2.výzvy MAS Svitava (Prorodinná opatření).

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk