Aktuality

Klubovna pro děti

V červenci 2019 byl zahájen projekt pod názvem „Vybavení klubovny a sedlovny pro volnočasové aktivity dětí a mládeže“, jehož realizátorem je Bonanza Vendolí, z. ú., ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Svitava z. s. (projekt je realizován prostřednictvím výzvy MAS „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2019). Tento projekt umožní vybavení klubovny – šatny pro děti, které pravidelně navštěvují Nízkoprahové zařízení nebo jezdecký kroužek na statku Bonanzy Vendolí, z. ú. V klubovně se bude konkrétně jednat o pořízení nové šatní uzamykatelné skříňky, kde děti budou mít možnost uložit a zamknout si své oblečení a věci, dále pak o nákup věšákové šatní stěny s lavicí, stolkem a židlemi. Co se týče sedlovny, která slouží pro uložení věcí pro koně (sedla, uzdečky, dečky, apod.), s nákupem nové a uzamykatelné skříně budou tyto věci přehledně uložené a hlavně i bezpečně zajištěné.

Tímto bychom chtěli poděkovat MAS a Pardubickému kraji za příležitost k pořízení moderního vybavení pro naše volnočasové aktivity s dětmi a mládeží.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk