Aktuality

Ukliďme Česko

Také Bonanza Vendolí, z.ú. se zapojila do celorepublikového projektu Ukliďme Česko. Kolegové ze všech třech našich nízkoprahových klubů se s uživateli služby sešli v sobotu 6. dubna a společně odvedli velký kus práce.

Nízkoprahový Klub Prevence s Bonanzou se při úklidu zaměřil na okolí fotbalového hřiště, obchodu a dalších částí obce Vendolí. V Moravské Třebové se uživatelé a pracovníci Nízkoprahového klubu Díra sešli v Udánském lesíku, připojil se k nim i starosta města a další občané. Po dobře odvedené práci si společně užili opékání buřtů. V Nízkoprahovém klubu Díra Svitavy se zaměřili na okolí ZŠ Felberova a sídliště v městské části Svitavy – Lány.

Všichni zúčastnění spolu strávili příjemný den, při kterém pomohli přírodě. Těšíme se na další rok, kdy se do akce určitě zapojíme znovu.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk