Blog

Drž se na uzdě

Den rodiny s Bonanzou

V rámci naší sociálně aktivizační služby pořádáme 15. 5. od 13 do 18 hodin v přísálí MC Fabriky Svitavy odpoledne pro rodiče a děti. Akce se koná ke příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Všichni jste srdečně zváni!

Těšit se můžete na praktické ukázky naší práce s dětmi, prezentaci našich činností nebo na drobné občerstvení, kávu a další. Hlavně prožijete hezké odpoledne s Vašimi dětmi! Tak se za námi "stavte na jedno....kafe!"

 

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk