Blog

Mentorská asistence

"Jiná" Mentorská asistence

Ve středu 27.3 2019, proběhla „jiná“ Mentorská asistence, jejíž hlavní náplní byly skupinové soutěže mentorů a mentee.

 Mentoři a jejich mentee si vyzkoušeli sílu jejich vzájemné kooperace při aktivitě „Fotbálek“, u které byla důležitá prvotní motivace a zápal do hry, následná komunikace mezi dvojicí a povzbuzování a dodávání odvahy mentora směrem k menteemu.

Další aktivity – „obracení papíru“, „Společné kreslení“ a „Kimova hra“ měly za úkol naučit mentory a mentee spolupracovat s ostatními spoluvrstevníky ve skupině. Dále si mentee posilovali svoje dovednosti, jako např. strategie, rychlost, paměť, hrubá a jemná motorika. V neposlední řadě rozvíjeli i své sociální kompetence, jako je schopnost projevit se a nebát se říct ostatním svůj názor.

 

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk