Blog

Mentorská asistence

Konec mentorské asistence a ocenění mentorů

Spolu s blížícími se prázdninami, nastal i konec Mentorské asistence pro rok 2015/2016. Poslední setkání proběhla ve čtvrtek 9. 6. Rozloučení mentorů s dětmi byla různá, dle jejich vlastní volby. Někteří poslední společně strávené chvíle vyplnili hrami, povídáním, rozdáváním dárečků na památku nebo se vydali do města na zmrzlinu do cukrárny.

Celý rok probíhal hladce. Začínali jsme 1. října. Celkem jsme pomáhali více než 40 dětem . V předvánočním čase se uskutečnila již tradiční speciální "Vánoční mentorská asistence", kde děti společně s mentory plnili různé úkoly a odměnou jim byla sladkost a super zážitky.  Mentorská asistence se zapojila i do akce města Svitavy "Velikonoce ve Svitavách", kde měla spolu s NZDM Díra stanoviště v podobě vědomostního kvízu pro děti. 

Nově jsme letošní rok zavedly víkendové pobyty pro mentory na statku ve Vendolí. Víkendy proběhly dva, jeden proškolovací (objasnění cílů mentoringu, vysvětlení pojmu mentorský vztah, provedení metodikou práce s dětmi, seznámení s pracovníky) a druhý na rozloučenou (zhodnocení celého průběhu). Navázali jsme spolupráci s Městskou knihovnou ve Svitavách, v níž si mohly dvojice půjčovat knihy a hry dle potřeby a využívat počítače pro tvoření referátů a zjišťování různých informací. Mentoři během roku také nově psali sebereflektivní deníky, kde mohli pozorovat své pokroky s dětmi i ve svém vlastním osobnostním posunu. 

Během práce mentorů s dětmi se uskutečnilo několik podpůrných skupin pro mentory, kde měli mentoři prostor pro řešení svých zakázek, sdílení zážitků a pro vzájemné předávání zkušeností. Podpůrné skupiny vedli kvalifikovaní pracovníci Mgr. Jan Buchta, který se zabýval i sebereflektivními deníky a ředitelka Bonanzy Mgr. Lenka Buchtová.

Tímto bych chtěla našim mentorům, dětem a jejich rodinám a v neposlední řadě i spolupracujícím organizacím poděkovat za výbornou práci a těšíme se opět v říjnu s odhodláním a v plné síle opět pomáhat dětem ze základních škol s poruchami v učebním procesu, rozvíjet jejich sociální dovednosti a dopřát jim co nejvíce radosti z přátelského vztahu se starším kamarádem. 

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk