Blog

Mentorská asistence

Mentoři na statku

Je tu konec školního roku a stejně jako na začátku jsme pro mentory připravili závěrečný pobyt v prostorách našeho statku ve Vendolí.

Mentorský pobyt proběhl ve dnech 27. a 28. 5. 2016. Cílem bylo zhodnotit celý školní rok na mentorské asistenci a v rámci pobytu mentorům originálně poděkovat za jejich skvěle vykonanou práci.

V pátek jsme se setkali v odpoledních hodinách. V tuto dobu na statku probíhá služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prevence s Bonanzou. Využili jsme možnosti, která nám byla nabídnuta a propojili jsme aktivity jednotlivých služeb.

Pro mentory byl nachystaný bohatý program, kam se tentokrát zařadili i aktivity s koňmi, o které mentoři při prvním setkání na statku vyjádřili žádost. Dále byly na programu různé hry, jejichž účelem bylo odreagování, relaxace a zábava.

Druhý den probíhaly individuální rozhovory v souvislosti se sebereflektivními deníky mentorů.

Společně strávený čas jsme si plně užili, počasí nám přálo a s mentorskou asistencí jsme se pěkně rozloučili. Jak pobyt přesně vypadal a probíhal se můžete podívat ve fotogalerii.

Tímto bych chtěla všem studentům zapojených do mentorské asistence za školní rok 2015/2016 ještě jednou poděkovat a pochválit je za dobře odvedenou práci a těšíme se zase v říjnu v plné síle a odhodlání dále pomáhat dětem. 

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk