Blog

Mentorská asistence

Nábor mentorů 2017

Jako každý rok, tak i letos začínají první kroky Mentorské asistence u náboru studentů (mentorů) z různých středních škol ve Svitavách, kteří představují důležitý článek této sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nábor mentorů bude probíhat od středy 6.9.2017 do pondělí 11.9.2017. Za spolupráce koordinátora MěÚ ve Svitavách, pana PhDr. Ericha Stündla, budeme obcházet střední školy a nabízet studentům součinnost v MA. Postupně navštívíme školy, se kterými máme dlouhodobou a bohatou zkušenost - STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA SVITAVY, GYMNÁZIUM SVITAVY, OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ. Studenti, kteří se přihlásí na pozici mentora, budou s námi spolupracovat po dobu jednoho školního roku, během kterého se budou starat o svého mladšího svěřence (žáka z 1.-5. třídy), budou mu oporou, rádcem a budou se snažit rozvinout jeho potenciál a schopnosti pro jeho život. 

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk