Blog

Mentorská asistence

Podpůrná skupina pro mentory

Ve dnech 27.11. a 4.12. 2014 se v prostorách ZŠ Nám. Míru v knihovně uskutečnily podpůrné skupiny pro mentory. Práce s dětmi je velmi náročná věc a proto jsme si šli popovídat o tom, jaké to je. Mentoři měli možnost říci ostatním o svých radostech, ale i starostech a trápení, která se svými "svěřenci" mají, mohli sdílet společné pocity a dostat náhled od ostatních.

Skupinu vedla Mgr. Lenka Buchtová formou supervizního sezení. Celkem jsme měli 4 skupiny vždy zhruba na jeden a půl hodiny.  Nejvíce jsme řešili udržení pozornosti dětí při aktivitách. Další důležitou složkou byla potřeba komunikace s rodinou dítěte a upřesnění poslání mentorské asistence, která není jen o učení.

Sezení bylo velmi příjemné a doufáme, že si každý mentor odnesl do své další práce mnoho přínosných informací, ale také podporu při pokračování ve své dobrovolnické činnosti.

Další podpůrné skupiny jsou naplánovány na přelom měsíce ledna a února.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk