Blog

Mentorská asistence

Podpůrné skupiny pro mentory 29. - 30. 4. 2015

Ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2015 proběhly další podpůrné skupiny pro mentory v prostorách ZŠ Nám. Míru. Skupin se zúčastnilo celkem 18 mentorů. Podpůrné skupiny byly pojaty formou supervizního sezení, které vedla ředitelka OS Bonanza Mgr. Lenka Buchtová.

Mentoři měli zhodnotit svou dosavadní práci s dětmi a říci, jak se jejich vztah změnil a kam se posunul od doby posledního setkání. Ve většině případů se vztah dítě - mentor prohloubil, navázalo se přátelství a dobrá důvěra. Mentoři také oceňují zlepšení komunikace mezi nimi a jejich mentee, nejčastěji si pak povídají o volném čase. Jako dobrou motivaci k další práci považují zlepšení školních výsledků dětí a vědění, že se s nimi děti cítí dobře a v bezpečí. Mentorům s dětmi s poruchami pozornosti se velmi osvědčilo používání tělocvičny pro aktivizaci těchto dětí. 

Mezi problémy, se kterými se dobrovolníci potýkají, patří problém s rodiči, především ve střetu v očekávání. V obsahu řešení byla i manipulace mentora dítětem. V tomto případě se rozebíral rozdíl mezi potřebami dítěte a v jakém případě se již jedná o využívání a manipulaci dítětem. 

Dalším bodem byla diskuze o přínosech mentorské asistence dětem. Mentoři došli k závěru, že jejich jejich role spočívá hlavně v podpoře dítěte v dosahování cílů a sebedůvěry. 

V závěru mentoři sdělili, co jim osobně působení v mentorské asistenci přineslo. Mentoři jako přínosy jejich dobrovolnictví označili umění naučit se vypořádat s momentální situací - flexibilita, zlepšení vlastní komunikace s okolím, zlepšení vlastrního postoje sami k sobě, uvědomění, že umí pomoci a poskytovat dobrou podporu a navázat důvěru. Dobrovolníci k působení v mentorské asistenci přisuzují i výhodu praktické zkušenosti pro další studium na vysokých školách humanitních oborů. 

Podpůrné skupiny byli přínosné jak pro mentory, kde se jim podal objektivní náhled na jejich problémy a možnosti řešení, tak i realizátorům služby. Další podpůrné skupiny proběhnou ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2015.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk