Blog

Mentorská asistence

Podpůrné skupiny ve školním roce 2018/2019

Každoroční setkání pracovníků Mentorské asistence společně s mentory v rámci Podpůrných skupin. Podpůrné skupiny probíhají v duchu supervizních setkání, které jsou většinou zaměřené na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Pracovníci MA reagují na individuální potřeby mentorů při práci s jejich svěřenci a poskytují tak mentorům feedback ve formě cenných rad, metod a postupů jejich práce.

Podpůrné skupiny (PS) zpravidla probíhají 3x ročně, a to na přelomu měsíců listopad/prosinec, únor/březen a květen/červen. 

Dne 28.11. a 29.11. 2018 proběhly první Podpůrné skupiny (dále jen PS) pod vedením sociálních pracovníků neziskové organizace Bonanza Vendolí, z.ú.

Tématem PS byl individuální plán v sociálních službách (díle jen IP), konkrétně jeho záměr, základní složky a důvody jeho použití v sociální praxi. V návaznosti na to byl mentorům nastíněn IP pro jejich svěřence. Do této aktivity byli mentoři zapojeni prostřednictvím diskuze a rozhovorů na předem položené otázky. 

Cílem PS bylo hlubší zamyšlení se mentorů nad jejich svěřenci, a to jak z hlediska charakterových vlastností, tak i projevů a chování na MA a schopnost pracovat s mentee na základě předem stanoveného IP. 

 

Dne 6.3 a 7.3 2019 proběhly další Podpůrné skupiny pro mentory (PS) opět pod vedením sociálních pracovníků neziskové organizace Bonanza Vendolí, z.ú.

Obsahem PS bylo větší přiblížení moderních metod práce mentorům, prostřednictvím kterých na mentorských setkání se svým svěřencem pracují. Tato aktivita probíhala aktivizační formou za pomoci flipchartového papíru, diskuze a doplňujících otázek.

Následovala oddechová činnost  s terapeutickými kartami "Moře emocí" a "Život je život ", jejíž cílem bylo usnadnění pochopení prožívání emocí při setkávání mentorů se svými mentee, lepší rozhodování a nalezení vhodných slov při podání zpětné vazby na situace vyskytující se na MA.

V neposlední řadě byl  mentorům poskytnut prostor pro vyslovení individuálních přání a potřeb.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk