Blog

Mentorská asistence

Poslední podpůrné skupiny pro mentory

28. a 29. 5. 2015 se uskutečnilo poslední setkání s mentory. Květnové podpůrné skupiny se odehrávaly v duchu reflexe a přípravy na ukončení mentorské asistence ve školním roce 2014/2015 formou společné aktivity. Mentorům byly nejprve sděleny všechny potřebné informace ohledně ukončení mentorské asistence a slavnostního předávání osvědčení. Aktivita, pomocí níž se zjišťovala reflexe mentorů, spočívala v rozdělení mentorů do skupin. Každá skupina dostala flipchart, na který měla napsat „Co s dětmi dělali? Co získali, uvědomili si? Co si odnáší?“ 

Mentoři uvedli, že jejich nejčastější činností byla příprava do školy, hraní vzdělávacích a rozvojových her, kreslení, povídání si a sdílení zážitků, ale také sportování, návštěva kina nebo návštěva cukrárny a mnoho dalšího.

Mentoři během roku práce s dětmi získali kamarádství, trpělivost, porozumění mladším dětem, osvěžili si učivo ze základní školy, získali dobrý pocit z pomoci a nové metody práce s dětmi a nové zkušenosti. Uvědomili si, že i učení může být zábava, že i s dětmi se dá mluvit téměř o všech tématech a lze i nimi diskutovat. Zjistili, že umí navázat dobrou důvěru a přátelskou atmosféru a umí se do druhého vcítit.

Na otázku „Co si odnášíte?“ odpověděli nejčastěji: zkušenosti, větší trpělivost, nové dovednosti, vzpomínky, nové znalosti, poučení, ale také kamarádství, jiný pohled na problémové děti a poznali své vlastní hranice.

Na závěr sezení měli mentoři prostor pro vyjádření svých poznatků a připomínek k průběhu mentorské asistence. nejvíce by ocenili speciální proškolení v oblasti mentoringu učením a lepší informovanost dětí i rodičů o cílech mentorské asistence. Ocenili by také více speciálních akcí.

Tímto bych chtěla všem mentorům poděkovat za jejich pilnou, odvážnou a hlavně velmi záslužnou práci a jejich připomínky pro další běh mentorské asistence. Slavnostní ocenění mentorů proběhne 18. 6. 2015 v obřadní síni Městského úřadu od 14:30 (Langrova vila). 

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk