Blog

Mentorská asistence

Víkendový pobyt pro mentory

Ve dnech 10. a 11. října proběhl víkendový pobyt pro mentory, kteří se zapojili do Mentorské asistence pro školní rok 2015/2016. Cílem tohoto pobytu bylo proškolit mentory BOZP a v metodice práce s dětmi pomocí simulačních scének, nastínit možná rizika a potíže, se kterými se mohou během své dobrovolné činnosti setkat. Kromě informací kolem chodu Mentorské asistence jsme se vzájemně seznamovali a hráli společné hry během kterých jsme si užili spoustu legrace. Víkend se podařil a mentoři navrhli opakování víkendu například ve spojení s podpůrnými skupinami a průběžném hodnocení jejich práce. Do dalšího víkendu by chtěli zapojit i aktivity s koňmi, o které někteří z mentorů projevili zájem. 

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk