Blog

Mentorská asistence

Vzdělávací kurz pro mentory

Dne 12. - 13. 12. 2018 proběhl 6 hodinový vzdělávací kurz pro mentory na téma "Mentorské dovednosti". Kurz byl zaměřený na program Mentorská asistence (dále jen MA), práci mentora a mentorský vztah. Mentoři se prostřednictvím prezentace a aktivizačních technik dozvěděli více informací o daném programu, o své roli mentora a náplně práce vzhledem k menteemu i naší organizaci. Naučili se používat pojmy jako mentorský vztah, motivace, sociální kompetence, zpětná vazba a odměny, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické. V neposlední řadě dostali i cenné rady na obsahy netradičních setkání se svými svěřenci.

Celým kurzem je provázely pracovnice MA - Mgr. Veronika Šabrňáková a Zdeňka Šislerová, DiS.

Děkujeme všem mentorům, kteří se této vzdělávací akce zúčastnili. Doufáme, že tento kurz bude i v dalších letech tak úspěšný jako v roce 2018.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk