Blog

Mentorská asistence

Začátek Mentorské asistence 2018

Prázdniny utekly jako voda a začaly nové školní povinnosti. Jako každý rok, tak i letos jsme zahájili první krůčky Mentorské asistence u náboru mentorů (studentů) z různých středních škol ve Svitavách, kteří představují důležitý článek této sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Nábor mentorů probíhal za spolupráce koordinátora MěÚ ve Svitavách, pana PhDr. Ericha Stündla. Společně jsme navštívili školy, se kterými máme dlouhodobou a bohatou zkušenost - STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA SVITAVY, GYMNÁZIUM SVITAVY, OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ. Studenti, kteří se přihlásili na pozici mentora, s námi budou spolupracovat po dobu jednoho školního roku, během kterého se budou starat o svého mladšího svěřence (žáka z 1-5. třídy), budou mu oporou, rádcem a budou se snažit rozvinout jeho potenciál a schopnosti pro jeho život. 

Na začátku školního roku s námi chtělo spolupracovat neuvěřitelných 50 mentorů, ale bohužel se do našeho programu nezapojilo tolik dětí. K začátku nového roku 2019 máme na mentorské asistenci 29 pravidelně chodících dvojic.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk