Blog

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová

Program na říjen - Díra MT

Přinášíme vám program na měsíc říjen. V tomto měsíci si vyrobíme draky, se kterými půjdeme na pole, kde vyzkoušíme, který nám poletí nejlépe. Mezitím se můžete těšit na povídání o našem zdraví a nemocech, které nás mohou za život potkat. Ve čtvrtek 25.10. bude u nás v klubu Den otevřených dveří, na který můžete přijít i se svými rodiči nebo kamarády. Na konci měsíce 31.10. bude Halloweenský maškarní karneval.

4.10. Dílnička - výroba draků

10.10. Workshop - zdraví a nemoci

16.10. Pouštění draků

25.10. Den otevřených dveří

26.10. Co se stalo 28.10.1918?

31.10. Halloweenský maškarní karneval 

Těší se na vás Jirka a Vendula

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk