Blog

Prevence s Bonanzou

Letní příměstské tábory na statku ve Vendolí

NZDM Prevence s Bonanzou - klub ve Vendolí pořádá letní koňské příměstské tábory, přijďte si s námi užít spousty legrace, her, práce s koňmi a další.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk