Blog

Prevence s Bonanzou

Mikulášský průvod

Dne 5.12. 2019 obec Vendolí opět navštíví Mikuláš se svými věrnými anděly a doprovázet jej budou čerti s pojízdným peklem.

Svou pouť zahájí v 16:00 na dolním konci Vendolí a ukončí ji v 18:00 u Obecního úřadu.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk