Pobytové tábory

NZDM Prevence s Bonanzou
Koňské tábory

Pobytové tábory probíhají po celou dobu na našem statku ve Vendolí a jsou většinou tématicky laděné. Během tábora se děti (do 15 let) mohou těšit na spoustu her, výletů, soutěží a samozřejmě na každodenní ježdění na koních. Tábory nevyžadují žádnou úroveň zkušeností s jízdou na koni, mohou se účastnit i děti, které na koni nikdy neseděly a chtějí se to naučit. S dětmi, které již mají pokročilé jezdecké schopnosti, pak jejich zkušenosti prohlubujeme pomocí jezdeckých lekcí, které vedou zkušení lektoři. Každý pobytový tábor probíhá 6 dní (od pondělí 11:30 do soboty 10:00). Zpravidla probíhají ročně dva turnusy pobytových táborů pro veřejnost.
Cena: 3 000,- Kč
Pobytový tábor pro děti do 15 let z OSPOD probíhá stejným způsobem jako pro veřejnost, ale je primárně určen pro děti evidované u orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tábor probíhá 5 dní (od pondělí 11:30 do pátku 15:00) a přihlášení probíhá primárně ve spolupráci s místním orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Zpravidla probíhá ročně jeden turnus pobytového tábora pro děti z OSPOD.
Cena: 3 000,- Kč
Putovní tábor je určen výhradně děti a mládež, kteří mají pokročilé zkušenosti s jízdou na koni. Tábor má délku 6 dní (od pondělí 11:30 do soboty 10:00) a většinou spočívá v putování na koních po zajímavých místech v okolí. Účastníci jsou během putování ubytováni v prostorách partnerských organizací. Putovní tábory nabízíme zpravidla dva ročně - pro děti do 15 let a pro mládež nad 15 let.
Cena: 3 500,- Kč
Mezinárodní tábory jsou obsahově stejné jako pobytové tábory, ale mezi účastníky jsou i děti ze zahraničí. Přidanou hodnotou těchto táborů je tedy i procvičení cizích jazyků (němčina, angličtina) a poznání jiných kultur (multikulturní aktivity).

Cena: 3 500,- Kč
Termíny letních koňských táborů v roce 2019

7. - 20. července 2019

Letní pobytový tábor pro děti z OSPOD

Tábor je primárně určen pro děti na doporučení OSPOD.
 Kapacita tábora již byla naplněna. 

7. - 20. července 2019

21. - 26. července 2019

Mezinárodní tábor "Objevování přírody hrou"

Tábor je určen pro děti ve věku 8 - 14 let.
 Kapacita tábora již byla naplněna. 

12. - 17. srpna 2019

Putovní tábor pro děti

Putovní tábor je primárně určen pro děti, které již mají pokročilé zkušenosti s jízdou na koni v terénním prostředí.

12. - 17. srpna 2019

19. - 24. srpna 2019

Letní pobytový tábor pro veřejnost

Tábor je určen pro děti ze široké veřejnosti.
 Kapacita tábora již byla naplněna. 

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk