Pobytové tábory

NZDM Prevence s Bonanzou
Koňské tábory

Pobytové tábory probíhají po celou dobu na našem statku ve Vendolí a jsou většinou tématicky laděné. Během tábora se děti (do 15 let) mohou těšit na spoustu her, výletů, soutěží a samozřejmě na každodenní ježdění na koních. Tábory nevyžadují žádnou úroveň zkušeností s jízdou na koni, mohou se účastnit i děti, které na koni nikdy neseděly a chtějí se to naučit. S dětmi, které již mají pokročilé jezdecké schopnosti, pak jejich zkušenosti prohlubujeme pomocí jezdeckých lekcí, které vedou zkušení lektoři. Každý pobytový tábor probíhá 6 dní (od pondělí 11:30 do soboty 10:00). Zpravidla probíhají ročně dva turnusy pobytových táborů pro veřejnost.
Cena: 3 000,- Kč
Pobytový tábor pro děti do 15 let z OSPOD probíhá stejným způsobem jako pro veřejnost, ale je primárně určen pro děti evidované u orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tábor probíhá 5 dní (od pondělí 11:30 do pátku 15:00) a přihlášení probíhá primárně ve spolupráci s místním orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Zpravidla probíhá ročně jeden turnus pobytového tábora pro děti z OSPOD.
Cena: 3 000,- Kč
Putovní tábor je určen výhradně děti a mládež, kteří mají pokročilé zkušenosti s jízdou na koni. Tábor má délku 6 dní (od pondělí 11:30 do soboty 10:00) a většinou spočívá v putování na koních po zajímavých místech v okolí. Účastníci jsou během putování ubytováni v prostorách partnerských organizací. Putovní tábory nabízíme zpravidla dva ročně - pro děti do 15 let a pro mládež nad 15 let.
Cena: 3 500,- Kč
Momentálně se můžete přihlásit už pouze na putovní tábor!
Kapacita pobytových táborů již byla naplněna!
Všechny naše pobytové tábory jsou již kapacitně naplněny a nepřijímáme tedy již další přihlášky.
Termíny letních koňských táborů v roce 2018

9. - 22. července 2018

Letní pobytový tábor pro děti z OSPOD

Tábor je primárně určen pro děti na doporučení OSPOD.

9. - 22. července 2018

6. - 11. srpna 2018

Putovní tábor pro děti

Tábor je určen pro děti, které již mají pokročilé zkušenosti s jízdou na koni.

13. - 18. srpna 2018

Letní pobytový tábor pro veřejnost

Tábor je určen pro děti z široké veřejnosti.

13. - 18. srpna 2018

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Nejnovější fotky z Flickru

Zkuste si, co víte o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
  

csnlenfrdeplruuk