Pobytové tábory

NZDM Prevence s Bonanzou
Koňské tábory

Pobytové tábory probíhají po celou dobu na našem statku ve Vendolí a jsou většinou tématicky laděné. Během tábora se děti (do 15 let) mohou těšit na spoustu her, výletů, soutěží a samozřejmě na každodenní ježdění na koních. Tábory nevyžadují žádnou úroveň zkušeností s jízdou na koni, mohou se účastnit i děti, které na koni nikdy neseděly a chtějí se to naučit. S dětmi, které již mají pokročilé jezdecké schopnosti, pak jejich zkušenosti prohlubujeme pomocí jezdeckých lekcí, které vedou zkušení lektoři. Každý pobytový tábor probíhá 6 dní (od pondělí 11:30 do soboty 10:00). Zpravidla probíhají ročně dva turnusy pobytových táborů pro veřejnost.
Cena: 3 000,- Kč
Pobytový tábor pro děti do 15 let z OSPOD probíhá stejným způsobem jako pro veřejnost, ale je primárně určen pro děti evidované u orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tábor probíhá 5 dní (od pondělí 11:30 do pátku 15:00) a přihlášení probíhá primárně ve spolupráci s místním orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Zpravidla probíhá ročně jeden turnus pobytového tábora pro děti z OSPOD.
Cena: 3 000,- Kč
Putovní tábor je určen výhradně děti a mládež, kteří mají pokročilé zkušenosti s jízdou na koni. Tábor má délku 6 dní (od pondělí 11:30 do soboty 10:00) a většinou spočívá v putování na koních po zajímavých místech v okolí. Účastníci jsou během putování ubytováni v prostorách partnerských organizací. Putovní tábory nabízíme zpravidla dva ročně - pro děti do 15 let a pro mládež nad 15 let.
Cena: 3 500,- Kč
Mezinárodní tábory jsou obsahově stejné jako pobytové tábory, ale mezi účastníky jsou i děti ze zahraničí. Přidanou hodnotou těchto táborů je tedy i procvičení cizích jazyků (němčina, angličtina) a poznání jiných kultur (multikulturní aktivity).

Cena: 3 500,- Kč
Termíny letních koňských táborů v roce 2019

7. - 20. července 2019

Letní pobytový tábor pro děti z OSPOD

Tábor je primárně určen pro děti na doporučení OSPOD.

7. - 20. července 2019

21. - 26. července 2019

Mezinárodní tábor "Objevování přírody hrou"

Tábor je určen pro děti ve věku 8 - 14 let.

12. - 17. srpna 2019

Putovní tábor pro děti

Putovní tábor je primárně určen pro děti, které již mají pokročilé zkušenosti s jízdou na koni v terénním prostředí.

12. - 17. srpna 2019

19. - 24. srpna 2019

Letní pobytový tábor pro veřejnost

Tábor je určen pro děti ze široké veřejnosti.

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk