Drž se na uzdě

Drž se na uzdě je sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi a obsahuje hned několik činností. 

Hlavní činností je desetitýdenní Výcvik sociálních dovedností (spojený s léčebným pedagogicko-psychologickým ježděním na koni) určený pro ohrožené děti, který se uskutečňuje 3x ročně. Nedílnou součástí tohoto výcviku je i terénní práce s rodinou v místě jejich bydliště. Kombinace přímého pedagogického působení na dítě a přímé sociální práce v rodině se na základě našich zkušeností jeví jako nejefektivnější způsob navazování důvěrné spolupráce mezi Bonanzou a rodinami. Díky tomu se lépe daří řešit nepříznivou situaci ohroženého dítěte.

Pod programem Drž se na uzdě realizujeme i specifické činnosti, mezi které patří i návazný posilující program určený pro absolventy Výcviku sociálních dovedností, podpůrné pedagogické vedení či rodinné mediace.

Datum publikování

16. prosinec 2016

Služba nebo činnost

Drž se na uzdě

Cílová skupina

Rodiny, Děti a mládež, Dospělí
Drž se na uzdě
csnlenfrdeplruuk