O nás

O Bonanze

Bonanza Vendolí, z.ú. je nestátní nezisková organizace a svoji činnost provozuje již 20 let v regionu bývalého okresu Svitavy. Organizace vznikla na základě vnitřní potřeby pracovat s dětmi v prostředí, kde se budou cítit bezpečně a vztah mezi sociální pracovnicí a dítětem je založen na důvěře a respektu. Hledáme řešení, jak práci s dětmi učinit smysluplnou, zlepšující a obohacující jejich život i životy jejich rodin.

Na počátku stála záliba práce s koňmi a celoživotní zkušenost sociální práce s lidmi v nepříznivé životní situaci. Koně mají pro člověka výrazný terapeutický potenciál a schopnost pozitivní intervence do mezilidských vztahů. Díky prohlubování znalostí v hiporehabilitaci a jejímu provázání se sociální prací vzniklo v roce 2004 občanské sdružení Bonanza. Od té doby se Bonanza výrazně profesionalizovala, zaměřila se také na sociální prevenci v rodinách a na multidisciplinární spolupráci s OSPODy a školami, za účelem zvýšení efektivity práce s dětmi a odhalování sociálně patologického chování dříve, než začne být neřešitelné.

Bonanza Vendolí byla transformována na zapsaný ústav. V současnosti provozuje tři registrované sociální služby:
  • Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Drž se na uzdě – základem je terénní sociální práce s rodinami v nepříznivé sociální situaci a na ni stavíme preventivní programy zaměřené na rozvoj dovedností – K sobě blíž, K sobě ještě blíž a Rodina spolu, a peer program mentorské asistence Učení je fajn,
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nízkoprahový klub Díra ve Svitavách – poskytuje sociální práci dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci, dále vzdělávací, preventivní, výchovné a volnočasové aktivity a příměstské tábory,
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prevence s Bonanzou ve Vendolí – pomocí metody hiporehabilitace v sociální práci podporuje děti a mládež v nepříznivé sociální situaci, pořádá vzdělávací, preventivní, výchovné a volnočasové aktivity a příměstské i pobytové tábory.
Zároveň je Bonanza certifikovaným hiporehabilitačním střediskem a fakultním pracovištěm PDF Univerzity Hradec Králové (odborné praxe studentů a stáže pedagogů, studentů i absolventů). Bonanza je nedílnou součástí systému péče o ohrožené děti v regionu Svitavy.

Pevně věříme, že naše práce má smysl a pomáhá rodinám vyrovnávat se s krizovými a nepříznivými situacemi, urovnávat mezilidské vztahy a hledat rovnováhu a samostatnost v jejich životě.
csnlenfrdeplruuk