Mentorská asistence

Mentorská asistence je společný program Města Svitavy, Krizového centra J. J. Pestalozziho a Bonanzy. Program je založen na principu vrstevnického mentoringu. Studenti SŠ v pozici mentorů vedou mladší žáky ze ZŠ (mentee) a pomáhají jim nejen se školní přípravou, ale i s jejich osobnostním rozvojem.

Dvojice mentorů a mentee se pod dohledem našeho pracovníka schází pravidelně 2x týdně na neutrálním místě, kde se společně zabývají problematickým učivem. Tuto činnost prokládají aktivizačními technikami a hrami.

Síla programu tkví v navazování přirozeného přátelského vztahu, který vytváří důvěrné prostředí při společné práci.

Mentoři mají zároveň možnost setkávat se na pravidelných podpůrných setkáních, která pro ně slouží jako prosto pro reflexi, výměnu zkušeností a pro diskusi nad problémy, se kterými se setkávají.

Datum publikování

16. prosinec 2016

Služba nebo činnost

Mentorská asistence

Cílová skupina

Rodiny, Děti a mládež
Mentorská asistence
csnlenfrdeplruuk