NK Díra Svitavy

Bonanza provozuje i dvě „klasická” nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Nízkoprahový klub Díra ve Svitavách a Nízkoprahový klub Díra v Moravské Třebové.

Oba kluby realizují své služby tak, aby cílové skupině byl umožněn přístup k využívání nabízených služeb v maximálně dostupné míře, s co nejmenšími časovými, psychologickými, prostorovými a finančními bariérami. Zájemcům o službu je nabízen rovnocenný přístup a dostatečná vzájemná důvěra potřebná pro kontakt a poskytování služby.

Z toho vyplývá seznámit se s osobou a jejími zájmy, problémy, potřebami a nabídnout jí pomoc, informace, radu, nebo zprostředkovat kontakt s jinou institucí, která by mu namísto našich služeb poskytla potřebné zázemí a možnost pomoci.

Obě Díry pořádají i příměstské tábory a mnoho dalších akcí pro veřejnost.

Datum publikování

10. leden 2017

Služba nebo činnost

NK Díra Svitavy

Cílová skupina

Děti a mládež
NK Díra Svitavy
csnlenfrdeplruuk