Pojďme spolu na zahrádku

Pojďme spolu na zahrádku

Poskytovatel dotace:
Burza filantropie 2022
Realizace projektu:
1. 7. 2022 - 31. 5. 2023
Místo realizace projektu:
Vendolí 18, 569 14 Vendolí
Díky podpoře našeho projektu v Burze filantropie a přispění donátorů se nám podařilo vytvořit útulný zahradnický koutek pro naše klienty (děti docházející do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prevence s Bonanzou, děti zařazené do programu K sobě blíž a do návazného programu K sobě ještě blíž a v neposlední řadě také pro rodiny s dětmi, které se účastní programu Rodina spolu.

Během letošního jara byly dokončeny stavební práce na skleníku a přilehlém oplocení a klienti se postupně seznamovali se zahradnickými pracemi v průběhu jara, přípravou zeminy a postupně sázeli první sazenice (okurky, rajčata, papriky, kedlubny, saláty, dýně, bylinky) a vyseli první semena (ředkvičky, mrkev). V měsíci červnu tak probíhá průběžná kontrola rostlin, sledování výskytu škůdců, preventivní či již žádoucí opatření proti škůdcům a samozřejmě pravidelná zálivka, okopávání či přihnojování rostlin. Naši klienti tak získávají cenné zkušenosti, dovednosti a pracovní návyky, budují si vztah k přírodě a již nyní dovedou vnímat jinak hodnotu vypěstovaných plodin.

Tímto bychom rádi ještě jednou poděkovali za možnost účastnit se Burzy filantropie a také všem donátorům, kteří svými dary přispěli k založení biozahrádky.
Cílem projektu bylo založení biozahrádky, na které budeme moci předávat našim klientům znalosti a dovednosti spojené s pěstováním základních druhů plodin a veškerými pracemi spojenými s přípravami a údržbu prostoru biozahrádky a starostí o rostliny v průběhu roku.
csnlenfrdeplruuk