Blog

Drž se na uzdě

K sobě blíž

Previous Next

V sobotu 10. 2. 2024 jsme strávili již druhý krásný blok s dětmi zařazenými do programu K sobě blíž. Program se zaměřuje na získávání sociálních dovednostní. Dnešním tématem byla KOMUNIKACE. Spolu s 10 dětmi z Poličky a Svitav jsme zjistili, co komunikace je, jaké jsou její druhy, jak je jednoduché zmýlit se v rámci porozumění druhým, jak se dorozumět beze slov a jaká nebezpečí skýtá psaný text. Téma komunikace vnímáme jako velmi důležité zvlášť v dnešní době mobilních zařízení. Děti mají problémy s vyjadřováním, nedostatkem slovní zásoby a neporozumění zadání. Další obtíží, kterou vnímáme je nebezpečí kyber prostoru, komunikace online, posílání fotografií a dalších materiálů. Toto téma bude zařazeno do dalších z bloků, jelikož se ukázalo, že většina dětí tráví nadměrně volného času na telefonech a herních konzolích. Při dnešním setkání jsme si zahráli mnoho aktivizačních her, seznámili děti s našimi třemi kamarády – koníky, které pomocí neverbálních posunků mohly vodit.

Těšíme se na další setkání s našili novými klienty programu K sobě blíž.

Aktivita je podpořena z projektu: Bez udidla k zodpovědnosti – intervenční programy pro ohrožené děti a rodiny v regionu Svitavska, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0000230

csnlenfrdeplruuk